Kräftor

(Veckans priser)

Råa : 160 kr/kg

Kokta: 200 kr/kg